gallery/canal tv voix copia
gallery/youtube copia
gallery/isf-mission-inhaiti-cover copia
gallery/isf-mission-inhaiti-cover copia
gallery/nice

Avan aparey teknologik sa yo envante 

 

Imaj  teat yo se nan panse sa te konn dewoule, se zye nou ki te sevi pou n te fime epi memwa nou te sevi pou anrejistre. Aparey sa yo pot ko evente se sak fe w pap we mo nouvo sa yo nan bib la.

Men an nou pale de fomasyon ak enfomasyon , tout sa yo te posib se ak mwayen komi nikasyon .

Avek chanjman tan an , kominikasyon pase depi nan radyo bouch ,tablet egipsyen yo te envante pral devni tablet pouw touche ak dwet. Pagen ase tan poun ta konte kantite mwayen pou moun ta konvese youn ak lot. Men nap pran mo sa yo ke nou jwenn nan bib la : enfomew byen.

: Jer 5; 1, 30; 6 . Ezayi 6:9-mat 10; 11, 13:14, mat 24:6.Pol - travay 23 :30

Nan tan nou ye a la se Medya yo ki responsab zafe enfomasyon ak fomasyon.

Si se pata konsa ,gen anpil pwofesi kitap nan difikilte pou yo ta realizasyon yo.

Egzanp : rev 11 :8 se realizasyon teknoloji a ki ap pemet li fet e sa komanse fe nou konprann anpil nan pwofesi apot jan te ekri nan liv apokalips la tankou : sotrel yo se elikopte pou jodia , cheval yo se gwo cha yo konn fe batay mondyal yo.

Se poutet sa nou itilize aparey sa yo(vwa ak imaj ) pou nou pemet pawol bonDye a ak temwanyaj jezikris la ale pi lwen .

Televizyon : Vwa wayom bonDye nan kris se pou jenerasyon sa a.

 

gallery/5992489_orig