gallery/logo mln original copia

Ministe limye nasyon

 

Mwen te toujou kwayan men mwen te vle vini yon disip pou jezi ,men vwal relijyon te rafredi mwem e avegle mwen. 12 janvye 2010  depi nan syel ak sou te e depi kapital la yon tranbleman de te tap sekwe tout la te , bagay sa a te atire atansyon mwen 2 zan apre mwen te komanse li tout bib la younn a twa fwa , pandan mte vin disip jezi mte vin remakab nan mitan vil la pou pawol bondye ak temwanyaj jezi. Mwen ak ti fre mwen an Exil’homme Ecclesiaste, nou te komanse ap evanjelize moun yo nan lari a

Nan dat kite 17 desanm 2014 mwen resevwa aparisyon bondye pa lespri kite pwomet mwen yon sajes angaje poum te ka pwoklame mesaj pawol bondye .

Mwen te konprann ke li te dim : Pale pouw libere nasyon yo. E se konsa ministe a rele : Ministe limye nasyon yo.

Kom se yon ministe apostolik : depi 2015 -2017 nou te enplante plizye legliz e repare anpil lot selil pou priye ,adorasyon ak meditasyon.

 

Objektif nou se preche levanjil depi jerizalem pou jous rive nan kwen mond lan.

Nou realize ke Sali a vreman fasil se aksepte jezi,batize epi konsakre lavi nou ak jezi.

Metod nou itilize se evanjelizasyon , fome lot disip pou jezi epi konstwi lot legliz lokal pou mesaj bon nouvel la kapab pibliye pou non jezi kapab glorifye.

Se konsey ministe apostolik entenasyonal la ki responsab yo. Exil’homme Etzer

Legliz Jezi kris limye mond lan.

 

1-16 desanb 2015 1e legliz la te kanpe sete limenm kite vin baz operasyon pou tout lot legliz kitap vin paret.

2-  desanb 2016 legliz jezi kris limye mond lan nan dekawo

3-  fevrye 2016 legliz jezi kris limye mond lan nan raboto

4- Me  2017 legliz jezi kris limye mond lan  nan k-joj

5- out 2017 legliz jezi kris limye mond lan nan opoto

6- desanb 2017 legliz jezi kris limye mond lan nan labranl.

 

Se konsey ministe apostolik entenasyonal la ki responsab yo. Mercy  Yasmine

Matye 11:28-30 

 

28 Vini jwenn mwen, nou tout ki bouke, nou tout ki anba chay, m'a soulaje nou.

29 Pran jouk mwen, mete l' sou zepòl nou. Pran leson nan men mwen. Paske mwen dou, mwen toujou soumèt mwen tout bon devan Bondye. Konsa, n'a viv ak kè poze.

30 Paske, jouk m'ap ban nou an fasil pou pote, chay m'ap ban nou an pa lou.

gallery/logo radio voix du royaume copia
gallery/past
gallery/foto copia
gallery/page-turning-book-animation-21